Samarbeid

OSI Aikido har en søsterklubb: Sentrum Aikido. 


I tillegg til å holde seminarer og lørdagstreninger sammen, har vi en treningsavtale med Sentrum Aikido:

Alle studentmedlemmer hos OSI Aikido kan trene kostnadsfritt på Sentrum Aikidos treninger, så fremt hovedtreningene i løpet av året trenes hos OSI Aikido.

Sentrums medlemmer kan trene uten matteavgift hos OSI Aikido så fremt de har adgang til treningsanleggene, som er en separat utgift som betales til Studentidretten.

 

Som medlem hos OSI Aikido er du dekket av vår forsikring under trening. Som medlem av Sentrum Aikido er du dekket av deres.